ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
ประกาศผลคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลุกเสือดีเด่น 2564
รมช.กนกวรรณ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติศรีราชา
ขอเชิญชวนร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔
กำหนดการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๔
คู่มือดำเนินการโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ
ผลคะแนนการประเมิน (ITA)
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E-Bidding) ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักฯ ด้วยวิธีการ (E -Bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาแผยแพร่ ประกาศ ประกวดก่อสร้างการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ (E-Bidding) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายรัตรสาร 6 หลัง ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พัก ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (E-Bidding) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือการลูกเสือไทย ณ ปีที่ 109 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ (E-Bidding) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ จ.ตรัง (E-Bidding)

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ

ขณะนี้ : 360 ครั้ง

วันนี้ : 894 ครั้ง

เดือนนี้ : 33,256 ครั้ง

ยอดผู้ชมทั้งหมด : 598,927 ครั้ง