Get Adobe Flash player
Home

 


         - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการรางวัลลูกเสือโลก รุ่นที่ 1 (กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (18/4/2561) New

         - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (11/4/2561) New

         - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (11/4/2561) New

         - ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 (21/3/2561)

         - ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ๕ อัตรา (23/2/2561)

         - รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ๕ อัตรา (31/1/2561)

         - ประกาศขอยกเลิกการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่งบริหาร สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (8/01/2561)

         - เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย       


        - เรื่อง มาตรฐานค่ายลูกเสือ

       
- เรื่อง เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งค่ายลูกเสือ


        - เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556


        - เรื่อง ค่าบำรุงลูกเสือ

 

 

 

สำรวจความคิดเห็น

เมื่อนึกถึงลูกเสือคิดถึงอะไร
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังคมลูกเสือออนไลน์

บุคคลออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์