ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

กำหนดการคัดเลือก ผบ.ลูกเสือดีเด่น 2564
เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ประกาศรายชื่อจังหวัดโอนเงินโครงการลูกเสือจิตรอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (บางจังหวัดกำลังดำเนินการโอน)
ประกาศรายชื่อจังหวัดโอนเงินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของลูกเสือจังหวัด
ประกาศรายชื้อผู้ได้รับคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563
กำหนดการ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ในงานสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี2563
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
การสำรวจการใช้หมายเลขวุฒิบัตรทางลูกเสือ
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือการลูกเสือไทย 109 ปี ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณท์ยานพาหนะ 1 รายการ (E-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ของค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม (เต็นท์) (E-Bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ (E-Bidding) ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (E-Bidding) ประกวดราคาจ้างพิมหนังสือ การลูกเสือไทย ณ ปีที่ 109 (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (E-Bidding) ประกาศ ขายทอดตลอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 34 รายการ ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาสร้างสิ้งปลูกสร้าง ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 15 รายการ (E-Bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุง 3 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การเกษตร 6 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 11 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุง 1 รายการ ประผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุง 1 รายการ

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ

ขณะนี้ : 42 ครั้ง

วันนี้ : 572 ครั้ง

เดือนนี้ : 13,271 ครั้ง

ยอดผู้ชมทั้งหมด : 179,726 ครั้ง