ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : เปลี่ยนแปลงกำหนดการการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (EUROPEAN JAMBOREE 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

 

 

ประกาศ : เปลี่ยนแปลงกำหนดการการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (EUROPEAN JAMBOREE 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์