ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมฉลองในโอกาส ๑๐๐ ปี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโล

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมฉลองในโอกาส ๑๐๐ ปี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก

(สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง

ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลงทะเบียน 24 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563

ลงข้อมูลผ่านลิงค์ข้างล้างนี้นะคะ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqm6mCu2Oalo9yJm34oMqJP89LD95yTz7S7Xq2D2kCd8PUUw/viewform