เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕
พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยังยืน
พิธีระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ของสำนักงานลูกเสือจังหวัด
เชิญชวนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ณ ประเทศเกาหลี
ประกาศผล ดีเด่น 2565
ประชาสัมพันธ์ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติดิจิทัล (The 2022 International Digital Jamboree)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือแจ้งเวียนการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (E-bidding) ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน (E-bidding) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมฯ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 11 หลัง (E-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงที่พักผู้เข่ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมฯ จ.ตรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเหรียญลูกเสือยั่งยืนพร้อมกล่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานพร้อมกล่อง ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้ัางบ้านพักพนักงานฯ (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 6 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E-Bidding) ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักฯ ด้วยวิธีการ (E -Bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาแผยแพร่ ประกาศ ประกวดก่อสร้างการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี (E-Bidding)

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ

ขณะนี้ : 19 ครั้ง

วันนี้ : 44 ครั้ง

เดือนนี้ : 2,426 ครั้ง

ยอดผู้ชมทั้งหมด : 783,225 ครั้ง