เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562
ผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566
จัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติศรีลังกา ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๗
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566 
การประดับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการติดตราสัญญาลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖
งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติอินโดนีเซีย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2023
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี (e-bidding) ประกาศ เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงที่พักผู้เข้าฝึกอบรม 10 หลัง ค่ายวชิราวุธ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงที่พัก ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (E-Bidding) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมฯ จ.ตรัง แบบ สขร. งบประมาณประจำปี 2566 รายการขายทอดตลาด (ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา) ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 287 รายการ (ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา) ประกาศ ประกวดราคาซื่อคุรภัณฑ์ สำนักงาน ( E-Bidding) ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ ค่ายหลวงบ้านไร่ จ.ราชบุรี ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือไทยเฉิมพระเกียริ จ.ตรัง (e-bidding) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตแบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ค่ายหลวงบ้านไร่ จ.ราชบุรี (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตแบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (e-bidding)

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ

ขณะนี้ : 30 ครั้ง

วันนี้ : 181 ครั้ง

เดือนนี้ : 694 ครั้ง

ยอดผู้ชมทั้งหมด : 926,979 ครั้ง