การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วัฒธรรมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 

วัฒธรรมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาตื ร่ามใจแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์  ยิ้มแย้ม ทักทาย ยกมือไหว้ เคารพผู้ใหญ่ สลช.ร่วมใจแต่งผ้าไทยวันศุกร์