การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เลขาธิการ สลช. ลงสำรวจพื้นที่

เลขาธิการ สลช. ลงสำรวจพื้นที่บริเวณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ และค่ายลูกเสือวชิราวุธ