การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คณะลูกเสือประเทศฮ่องกง มาเยี่ยมเยือนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

คณะลูกเสือประเทศฮ่องกง ได้มาเยี่ยมเยือนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร สลช.และพนักงาน เป็นผู้ให้การต้อนรับอย่างดี