ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติอินโดนีเซีย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2023

ด้วยคณะลูกเสือแห่งชาติอินโดนีเซีย ได้จัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติอินโดนีเซีย
ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๐๒๓ ขึ้น จึงเชิญชวนประเทศสมาชิกจัดส่งคณะผู้แทนร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติอินโดนีเซียครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติซิบูบูร์ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยการจัดงานชุมนุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้รู้จักกับลูกเสือประเทศต่าง ๆ ในฐานะสมาชิกลูกเสือโลก ทั้งยังให้ลูกเสือได้ประสบการณ์การอยู่ค่ายพักแรมและการผจญภัย  ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจในกิจการลูกเสืออันเป็นสากล  ภายใต้คำขวัญ “Build Our Generation”

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสถานศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้มีส่วนร่วมในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติอินโดนีเซีย ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมเป็นผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมดังกล่าว ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.scoutthailand.org กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมงานประกวดฯ ไปยังอีเมล์ jamboreensot@gmail.com  ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖