ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประดับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการติดตราสัญญาลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอแจ้งรายละเอียดการประดับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการติดตราสัญญาลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การใช้ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งการแต่งกายของลูกเสือจิตอาสา (เมื่อปฏิบัติด้านจิตอาสา)

ดาวน์โหลด

ประดับเข็ม จว